Hovedknapper produkt

I bunnen av produktopprettelsen er det tre standardknapper som går igjen på nesten alle adminsider i vår løsning:

Avbryt: Tar det tilbake til forrige side uten å lagre noen av dine endringer

Lagre og bli: Lagrer alle endringer men lar deg forblir på siden. Greit for å se endringer i visningen for kunden eller når du skal gjøre endringer på flere faner i produktet.

Lagre: Her lages alle endringer og du kommer tilbake til oversikten.

![](https://www.komplettnettbutikk.no/wp-content/uploads/2017/02/ice_screenshot_20170217-134523.png =441x67)

Når du har trykket på lagreknappen får du automatisk noen flere valg i toppen av siden. Disse gjør at du kan forhåndsvise produktet, duplisere, du får en link![](https://www.komplettnettbutikk.no/wp-content/uploads/2017/02/topp-produktside.png =297x56)til salgsstatistikk på produktet og du kan slette produktet.