Priser

![](https://www.komplettnettbutikk.no/wp-content/uploads/2017/02/produktpriser.png =1404x787)

Her fyller du inn all info om prisen til ditt produkt.

Engrosalgspris før mva: Her fyller du inn din innkjøpspris. Ut fra denne kan du se verdien på ditt varelager og få opp din bruttofortjeneste i statistikken.

Utsalgpris før og etter mva: Her kan du selv velge hvilket felt du ønsker å fylle ut. Det andre feltet vil automatisk bli regnet ut.

Mva-regel: Her registrerer du mva-satsen på produktet. Standardsatser for Norge er lagt til, men det er også mulig å legge til flere for andre land.

Enhetspris (eks.mva): Her kan du definere prisen pr.stk. hvis du selger f.eks. 6 pack med brus. Produktet koster 60 kroner. Da kan du fylle inn 10 kr. pr. boks.

Vis «på salg»: Hvis du krysser av denne vil det komme opp et ikon på produktet om at det er på salg.

Spesifiserte priser

![](https://www.komplettnettbutikk.no/wp-content/uploads/2017/02/spesifisertepriser.png =919x681)

Du kan her helt enkelt sette opp en spesialpris for produktet avhengig av mengden kunden kjøper. Du kan også spesifisere hvem som skal få denne prisen helt ned på enkeltkunden.

For: Du kan bestemme at prisen skal gjelde for spesifikk valuta, land og kundegruppe.

Kunder: Her kan du søke opp en bestemt kunde som skal få prisen.

Kombinasjoner: Her kan du velge bestemte kombinasjoner hvis du ikke ønsker at prisen skal gjelde alle.

Tilgjengelig: Velg hvor lenge prisen skal være tilgjengelig.

Start på: Her kan du bestemme at kunden må bestille flere av produktet for å oppnå spesialprisen.

Produktpris: Her kan du skrive en spesifikk pris på produktet. Du må ta bort avkryssingen for å få gjort dette. Hvis du bruker dette feltet vil ikke kunden se at produktet er satt ned. Altså forrige pris (førpris) vil ikke vises.

Legg på en rabatt på: Fyll inn et tall i form av avslag i beløp eller prosent. Du kan velge prosent % eller valuta og om rabatten skal trekkes fra før eller etter mva.

Merk at spesifikke priser kan ikke endres, men kun slettes og evt. legges til på nytt om man ønsker det.

Prioritesbehandling

![](https://www.komplettnettbutikk.no/wp-content/uploads/2017/02/prioritetproduktpris.png =918x274)

En kunde kan havne under flere prisregler. Prioriteter lar deg definere hvilken regel som da skal gjelde. Standard er Butikk-Valuta-Land-Gruppe. Hvis du gjør endringer og ønsker at dette skal gjelde alle produkter i din butikk kan du avkrysse «gjelder for alle produkter» før du lagrer.