Produktinformasjon

![](https://www.komplettnettbutikk.no/wp-content/uploads/2017/02/produkt-informasjon.png =1051x799)

Nå er du klar til å legge ut ditt første produkt. Den første linjen definerer om det er et standardprodukt, pakkeprodukt (kombinasjon av minst to eksisterende produkt) eller virituelt produkt (tjenester, booking, nedlastbart innhold etc.). Vil vil i første omgang ta en gjennomgang av standardprodukt. Det er også flere innstillinger for produkt under hovedmeny > innstillinger > produkt. Her kan du f.eks velge antall produkter pr. side, om lagerantall skal vises, tillatt bestilling av varer som ikke er på lager etc.

Navn: Det første du fyller ut er produkt navnet. Dette vil også vises i søkemotorer. I enden vil du finne en språk-knapp hvis du har flere språk aktivert. Når du endrer språk med knappen vil alle felt på denne siden endres til det språket. Altså ikke bare produktnavnet.

Referansekode: Her legger du til din egen referansekode eller leverandøren sitt referansenummer. Dette kan du sortere på og søke med i etterkant. Husk at det bør være unikt.

EAN-13/Strekkode: Her legger du inn strekkoden på ditt produkt. Hvis du har varianter (farge, størrelse etc.) på produktet bruker du ikke dette feltet, men venter til du kommer til fanen Kombinasjoner og legge inn EAN-13-kode for hvert enkelt variant. Mer om dette senere. EAN er mest brukt i Norge, men det er også støtte for JAN (strekkode for japan) og UPC (i hovedsak brukt på produkter fra Nord Amerika, Uk, Australia og New-Zealand).

Aktivert: Hvis du ønsker at produktet ikke skal vises for dine kunder kan du sette denne til Nei.

Synlighet: Her har du 4 muligheter:

  • Overalt: Kunden kan se produktet i katalog, ved å søke på produktnavn eller direkte ved brukt av url.
  • Katalog: Kunde kan se produktet i katalogen eller ved å bruke url.
  • Søk: Kunden kan se produktet ved å søke etter produktnavn eller bruke url.
  • Ingen steder: Kunden kan kun se produktet hvis han kjenner nettadresse (url). Dette er nyttig dersom du ønsker å vise produktet kun til utvalgte kunder.

Alternativer:

  • Tilgjengelig for bestilling: Ta bort avkryssing hvis du ikke ønsker å tillate bestilling av dette produktet.
  • Vis pris: Ta bort avkryssing hvis du ikke ønsker å vise produktets pris i nettbutikken.
  • Kun på nett: Kan brukes hvis du har fysiske butikker. Markerer at produktet kun skal selges i nettbutikken.

Forfatning: Her kan du velge om produktet selges som nytt, brukt eller renovert.

Kort beskrivelse: Her skriver du en kort beskrivelse av produktet. Denne teksten vil bli oppdaget av søkemotorer og kan vises i kategorivisning hvis ønskelig. Du kan også vise denne inne på produktet hvis du har satt opp dette under Designmal > produkt.

Beskrivelse: Her legger du til hovedbeskrivelsen av ditt produkt. Denne teksten kommer under produktbildet i visningen på nettsiden. Teksten bør ha med alle detaljer som kunden trenger for å ta en avgjørelse om å kjøpe produktet. Du har mange muligheter med teksteditoren som er innebygd. Du kan endre størrelse og farge på skrift, sette inn bilder og video.

Merkelapper: Vil vises for kunden hvis _Merkelapper-blokk-_modulen er aktivert. I tillegg vil alle merkelapper være søkbare.