Seo

![](https://www.komplettnettbutikk.no/wp-content/uploads/2017/02/seo.png =935x361)

SEO står for «Seach Engine Optimization». Disse feltene gjør at Google og andre søkemotorer klare å skape en bedre visning av dine produkt. Det vil også være lettere for søkemotorene og finne dine produkt og de vil få en høyere prioritet i nettsøk.

Metatittel: Dette er det viktigste feltet da det vil komme opp i alle søkemotorer som presenterer ditt produkt. Sørg for å ha en unik tittel for produktet og en tekst som vekker dine kunders interesse.

Et godt eksempel: _«Levi’s 501® Original Jeans – Tidal Blue – Original Fit»
_Et eksempel på en dårlig metatittel: «Item #02769869B bestselger»

Metabeskrivelse: Dette er en kort presentasjon/beskrivelse av ditt produkt. Ideelt skal denne teksten være under 155 tegn. Målet med teksten er å fange dine kunders interesse. Denne teksten vil vises i de fleste søkemotorer, under metatittelen.

Vennlig URL: Dette er et annet veldig viktig felt. Det gir deg mulighet til å omskrive webadressen/url til produktet. Istedet for å få en link som https://minbutikk.no/index.php?id_product=1&controller=products vil du få https://12345.komplettnettbutikk.no/1-testprodukt.

Du finner flere SEO-innstillinger under Innstillinger > SEO & URL. For å kunne bruke en vennlig url så må dette aktiveres under disse innstillingene.