Ansatte/brukere

Oversikt

Gå til Avanserte Parametre > Ansatte Her har du mulighet til å legge til, fjerne eller endre hvem som har tilgang til å administrere din nettbutikk. KomplettNettbutikk gir gratis support til 1 person per firma, og denne personen har ansvar for å lære opp de andre i firmaet.

For å aktivere/deaktivere, redigere eller slette bruk knappene til høyre for den ansatte du ønsker å endre:

Legg til ny ansatt

For å legge til en ny ansatt, trykk på knappen Legg til ny ansatt øverst til høyre.

Du vil da få et skjema: Feltene i skjemaet er selvforklarende, kanskje bortsett fra disse:

  • Standardside: dette er siden brukeren automatisk kommer inn på etter innlogging. Panel er vanligst, men om personen f.eks. bare skal behandle ordre, så velg Ordre.
  • Rettighetsprofil: Her velger du hvilke rettigheter brukeren skal ha. Du kan kun velge rettigheter tilsvarende det du selv har, eller midre. Du kan lage nye rettighetsprofiler selv. Se videre på denne hjelpesiden. Dersom du har begynt å lage en ansatt/bruker og ikke ennå har laget rett profil, så kan du lagre midlertidig og endre profil senere.

Profiler

Her ser du en liste over alle profiler du har. Du kan redigere/slette ved å trykke på knappene til høyre for profilnavnet, eller opprettte ny ved å trykke på knappen Legg til ny profil øverst til høyre på siden.

Du vil da få opp et lite enkelt skjema hvor du kun legger inn et navn og lagrer. Rettighetene denne profilen skal ha, velger du senere.

Tillatelser/rettigheter

Her redigerer du rettighetene til hvert enkelt profil (som du evt. opprettet i forrige steg).

Deretter er det bare å velge rett profil og huke av for alt du ønsker at den profilen skal ha rett til å gjøre. Skjemaet lagres automatisk etterhvert som du trykker.

Det anbefales å åpne kontrollpanelet i en annen nettleser eller i et privat/inkognito-vindu, logge inn med en bruker/ansatt som har den profilen for å se hva som skjer underveis.