2. Utvalgte kategorier

Uvalgte kategorier lar deg vise dine kategorier på forsiden. Modulet viser fram bilde og navnet fra kategorien. Når kunden klikker på bilde går han direkte til kategorien. Veldig fin måte å vise fram dine beste kategorier på framsiden av nettbutikken.

Du kan legge til så mange slidere du ønsker. Kundene kan ble med pilene på forsiden mellom alle. For å legge ut en ny kategori trykk du på “pluss” tegnet øverst i høyre hjørne. Ønsker du å endre posisjon på kategoriene trykker du på krysset med piler og drar kategorien opp eller ned etter ønske. På status er det en grønn “V”. Trykker du på denne blir det en rød “X” som betyr at den ikke lengre er synlig for dine kunder. Helt til høyre på linjen er det en rediger knapp. Ved siden av denne er det en pil ned som fører deg til “slett” knappen.

Legg til eller rediger kategori

Legg til en ny kategori ved å trykk pluss tegnet øverst i høyre hjørne.

Her kommer det opp to valg.

  • velg kategori Trykk på rullegardinen og velg kategorien du ønsker å profilere. Husk at bilde og navn blir tatt fra “katalog” - “kategorier”.
  • status Aktiv eller ikke aktiv for dine kunder. Husk å trykke lagre når du er ferdig. Nå vil den nye kategorien vises på forsiden.