Personvern

Kort om personvern

Personvern handler om å beskytte dine kunders personopplysninger. Det er viktig at du som driver en nettbutik tenker gjennom at du henter inn og lagrer personopplysninger. De siste årene er det kommet flere lover og regler som gjelder for hvordan du skal håndtere personopplysninger, men personvern handler ikke bare om å følge lover å regler, men også å bevare dine kunders tillit til din nettbutikk.

Hvordan informere dine kunder om personvern?

Din nettbutikk leveres med en standardisert personvern-tekst som du kan bruke som utgangspunkt. Det er viktig å lese gjennom teksten og endre den til dine behov. Din nettbutikks personverntekst er ditt ansvar. Det kan være lurt å ta en gjennomgang av personvernteksten med en jurist, og/eller på andre måter sikre at de er i samsvar med gjeldende lover og regler.

Flere detaljer: