Hvordan sette opp B2B løsning

B2B står for “Business-to-Business” og refererer til handel mellom to bedrifter. Som standard er det opprettet en egen kundegruppe for B2B. For å kunne benytte funksjonaliteten må du ta noen steg som vist på punkene under her.

Har du behov for flere kundegrupper må du ta kontakt med support. Kanskje ønsker du mange forskjellige B2B kundegrupper med forskjellige rabatter og tilganger..

Knytt kunden mot riktig kundegruppe

Opprett en konto for hver bedrift som ønsker å handle hos deg. evt. knytte konto som allerede ligger inn mot riktig kundegruppe. Trykk rediger på kundekort og sørg for at det er knyttet mot B2B kundegruppe og har denne som standard kundegruppe. Hvis du ønsker at bedrifter også skal ha tilgang til kategorier for private, kan du huke av for alle kundegrupper under gruppetilgang. Det er standard kundegruppe som avgjør hvilken pris de for opp.

Legg inn kategorier for B2B

Opprett en kategori med produkter som er tilgjengelige for bedriftskunder. Dette gjøres under Katalog -> Kategorier. Du kan opprette en ny kategori eller endre på en eksisterende kategorier. Du justerer tilgang enkelt inne på hver enkelt kategori i nettbutikken. Helt i bunn på kategorien kan du justere hvilke kundegrupper som skal ha tilgang. Når kategorien er opprettet knytter du aktuelle produkter mot denne.

Sette opp rabatter

Rabatt på kundegruppe

Gå til Butikkinnstillinger -> Kundeinnstillinger -> fanen Grupper. Trykk så på redigere på B2B kundegruppen. Denne rabatten vil vises en ny pris på produktet. Du setter den inn som rabatt i kontrollpanelet. Her setter du inn rabatt for hele nettbutikken eller pr. kategori. Si du har et produkt som koster 200 kroner. Du setter 50% rabatt på kundegruppen. Da vil kunden som logger inn se prisen på dette produktet som 100 kroner.

NB! Denne vil endre prisen på produktet og ikke bli presentert som en rabatt for kunden.

Katalograbatt

Du kan sette egen pris for B2B under Katalog -> Rabatter -> fanen Katalograbatt. Denne rabatten vil vises som prosent fra opprinnelig pris på produktet. Hvis du har lagt inn rabatt på kundegruppe over vil denne rabatten komme i tillegg. Kan være aktuelt hvis du f.eks. har 2 kalkyle på produktene med rabatt igjen på 2 kalkylen. Når du opprettet en rabatt her er det viktig at du velger at den kun skal gjelde for kundegruppe B2B.

Her kan du legge til mange vilkårsgrupper etc. Denne kan du leser mer om under Katalograbatt

Spesifisert pris på produkt

Du kan legge inn egnes spesifiserte priser pr. produkt for kundegruppen. Denne rabatten vil alltid gå før Katalograbatten. Du kan lese mer om hvordan du setter opp disse under Spesifikke priser / Salg på et produkt

Sette opp fraktpriser

Du kan sette opp fraktpriser slik som vist under Frakt - Transportør Her er det viktig at du setter opp at denne kun skal gjelde for B2B under gruppetilgang.

Egne betalingsløsinger

Hvis du ønsker egne betalingsløsninger for bedriftskunder må du ta kontakt med Support. Ved integrasjon mot Fiken og Tripletex kan vi sende ut faktura direkte til kunden fra disse systemene når B2B plasserer ordre i nettbutikken.