Salgsordre

Integrasjonen sørger for å sende over dine nettbutikk-ordre til Visma og opprette disse som salgsordre. Salgsordrene inneholder produktlinjer, med pris, antall, beskrivelse hentet fra nettbutikken.

Hvordan matches produkter/lagervarer

I innstillinger for integrasjonen må man sette et standard Visma produktnummer/varenummer/lagervarenummer som skal brukes dersom man har glemt å legge inn dette spesifikt på hvert produkt. Man kan f.eks. opprette en lagervare i Visma som heter Annen vare, ikke tilknyttet som man bruker til dette formålet. I innstillingene setter man også et Visma produktnummer/varenummer/lagervarenummer som skal brukes for frakt. Deretter må man legge inn Visma produktnummer/varenummer/lagervarenummer som produktets eller produktkombinasjonens/produktvariantens referanse i nettbutikken på alle produkter. Da vil alle ordrelinjer knyttes opp mot rett produkt i Visma på salgsordre, og lager synkes på rett produkt/variant.

Hvordan matches kunder

I innstillinger for integrasjonen må man sette et standard Visma kundenummer som skal benyttes dersom kundekortet i nettbutikken ikke har definert et eget kundenummer. Du kan opprette en egen kunde for dette i Visma som heter f.eks. Nettbutikkkunde uten tilknytning for dette formålet. Selv i de tilfeller at kunden ikke er tilknyttet, så vil navn og adresse komme inn i Visma, men ordren vil havne på et felles kundekort med alle andre ikke-tilknyttede kunder. Dersom man ønsker å knytte kunder i nettbutikken og Visma sammen, så kan man legge Visma kundenummer inne på kundekortet i nettbutikken. Dette gjøres ved å redigere kunden i nettbutikken og fylle ut feltet for Visma kundenummer.

Når overføres ordre fra nettbutikken?

Inne i integrasjonens innstillinger kan man velge hvilke statuser som skal overføre ordrene.

Hvordan holder jeg oversikt over overførte ordre?

Du kan enkelt se om en ordre er overført til Visma eller ikke ved å finne Visma salgsordre inne på ordren i nettbutikken. Her vil salgsordrenummer fremgå eller en tekst Ikke ennå overført. Du vil også finne en liste over alle ordre og status på overføring under menyvalget Visma.net ERP > Ordre. Her bør du kikke innom for å se om ordrene er overført. Overførte ordre vil ha en grønn avhukning, mens feilede ordre vil ha et rødt kryss. (Ny) overføring kan gjøres ved å trykke på krysset eller avhukningen. Dersom en ordre har feilet er det ofte av en grunn, og feilmeldinger vil dukke opp. Prøv å tolk feilmeldingen som f.eks. kan være missing inventoryId og sjekk alle produkter for manglende produktreferanse og/eller at det er satt et standard produktnummer i innstillingene. Sjekk tilsvarende for fraktmetoden. Sjekk også at kunden har et kundenummer og/eller innstillingene har et standard kundenummer.