Merkelapper

Med dette modulet kan du lage egne merkelapper eller rediger de som allered finnes i nettbutikken. Kanskje skal du kjøre et salg under blackfriday? I tilfelle kan du markere alle disse produktene med en egen merkelapp slik at det blir enkelt for kunden å se.

Som standard er det lagt inn merkelapp for:

  • Nyheter Denne merkelappen vises “Nyhet” på produktet. Produktene blir beregnet som nyhet XX dager etter dine innstillinger. Du kan endre dette under “butikkinnstillinger” - “produkt” også “Antall dager produktet skal bli regnet som ’nytt'”
  • På salg Denne merkelappen vises når du har valgt å huke av på “for salg” under “pris”-fanen inne på et produkt.
  • Rabatt i prosent Merkelapp med visning av rabatten kommer opp når du har lagt til en “spesifisert pris” på produkter. Dette gjøres under fanen “pris” inne på det produkt.
  • Utsolgt Produktet som er tom på lager vil få merkelappen utsolgt. Dette gjelder så lenge du ikke har krysset av for at det er mulig å bestille selv om du er tom på lager.
  • Online only Denne vises hvis du kun har valgt at produktet skal være tilgjengelig i nettbutikken. Da kommer det opp “kun på nett”. Dette kan du velge under fanen “alternativer” inne på produktet. IKKE aktiv som standard
  • Pack sticker Denne kommer opp når du har laget en produkt pakke. IKKE aktiv som standard

Legg til ny merkelapp

For å legge til en ny merkelapp trykk du på “+” tegnet øverst i høyre hjørne(markert med rødt på bilde over).

Her setter du inn Tekst og utsende på merkelappen. Husk å velge “Egendefinert” da de andre er satt opp som standard.

Når du har laget din egen merkelapp må du velge hvilke produkt som skal vise den.

Merkelapp til produkt

Du kan knytte egendefinert merkelapp på 2 måter. Enten på Assosiasjoner i bunnen av dette modulet eller under fanen “moduler” også “merkelapper-blokk” inne på et produkt. Hvis du allered har knyttet inne på et produkt vil dette også dukke opp under Assosiasjoner.

Hvis du ønsker å knytte mange produkter samtidlig er det best å bruke Assosiasjoner. Trykk “+” øverst i høyre hjørne for å komme i gang.

Her kan du velge å knytte merke lappen mot Alle produkter, Spesifiserte produkter (velg produkten du ønsker), Kategori eller merke. når du er ferdig trykker du lagre og merkelappen er knytte mot alle produkter du har valgt.