Integrasjon Fiken og KomplettNettbutikk / PrestaShop

Kort beskrivelse av funksjonalitet

 • Alle ordre overføres som faktura (betalt eller ubetalt), og alle fakturalinjer får koblet opp produktene, som gjør at man får lager til å trekke ned, får salgstatistikk på produktnivå og får god dokumentasjon både for sluttkunde og nettbutikk.

 • Det er også lagt opp til å kunne bruke Fiken som betalingsløsning i kassa (Betal med EHF/epost/e-faktura/vipps/brev-faktura) hvor betaling/oppgjør monitoreres og endrer status i nettbutikken til “Oppgjort i Fiken”.

 • Produkter synker begge veier (med valgfrihet om hvilke felter som skal overskrive), noe som gjør det lekende lett for en Fiken-kunde som ikke har nettbutikk, å få en nettbutikk oppe og gå på kort tid, og motsatt - en KomplettNettbuikk-kunde å få Fiken regnskap. Det betyr også at man bare trenger å oppdatere ett produkt-bibliotek og ett lager.

 • Tilsvarende er det også med kunder, som sendes til Fiken ved ordre, og som hentes fra Fiken ved jevne mellomrom.

flowchart LR np <--> fp nl <--> fl nk <--> fk no <--> fo & ff subgraph Nettbutikk np[Produkter] nl[Lager] nk[Kunder] no[Ordre] end subgraph Fiken fp[Produkter] fl[Lager] fk[Kunder] fo[Ordre] ff[Faktura] end

Ordre synkroniseres på følgende vis:

 • Nettbutikkordre overføres på valgt(e) status(er) og opprettes som Faktura i Fiken.
 • Man kan også velge om man ønsker at ordren skal markeres som betalt eller ikke, og evt. hvilken konto det skal føres mot. Dette gjøres per betalingsløsning i nettbutikken.
 • Ordrene er knyttet opp mot rett kunde i Fiken. Om kunden eksisterer, så brukes denne, om ikke opprettes ny. Les mer om kundesynkronisering.
 • Produkter er knyttet opp mot rett produkt i Fiken slik at man får lagerstyring og salgsstatistikk i Fiken. Les mer om produktsynkronisering.
 • Ordre som opprettes i Fiken, sendes ikke inn i nettbutikken, men for at lager skal holdes oppdatert, så kjøres lagersynkronisering jevnlig.

Fiken som fakturaløsning i nettbutikken:

 • Du kan nå tilby dine kunder Faktura som betalingsløsning i din nettbutikk.
 • Fiken sender ut fakturaen for deg og oppfører seg på samme måte som om du hadde laget en faktura manuelt i Fiken.
 • Dersom du bruker kid-numre vil faktura automatisk følges opp i Fiken.
 • Når faktura er betalt i Fiken, så meldes status tilbake til nettbutikken og status settes til “Oppgjort i Fiken”. Du får derfor en selvgående faktura-flyt, spesielt om du bruker kidnumre på dine faktura.
 • Du kan legge på fakturagebyr og velge hvor lang forfallstid, og gjøre mange andre valg for dine faktura.

Produkter synkroniseres på følgende vis:

 • Produkter synkroniseres begge veier
 • Nye produkter opprettes og eksisterende oppdateres
 • Det er valgfrihet om hvilke felter som skal overskrive
 • Med produkt-synk er det lekende lett for en Fiken-kunde som ikke har nettbutikk å få en nettbutikk oppe og gå på kort tid, og motsatt - en KomplettNettbuikk-kunde å få Fiken regnskap. Det betyr også at man bare trenger å oppdatere ett produkt-bibliotek og ett lager.
 • Mer info kommer…

Kunder synkroniseres på følgende vis:

 • Kunder synkroniseres begge veier
 • Mer info kommer…