Innhold

Amazon AWS Simple Email Service

For å forbedre epost-fremkommelighet, forhindre at mailer havner i spam-mappen til mottakerne, så benytter vi Amazon AWS Simple Email Service til å sende epost.

For at dette skal fungere trenger vi at du bekrefter at du eier domenet som eposten skal sendes fra.

Dette gjøres ved å legge inn følgende TXT-record i din DNS-konfigurasjon: nettbutikk._domainkey.dittdomene.no p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAvpRwMYBxoUgRLkYax9fPOoH3G+m0JWAcvZxy7GjmkVB2oCtWnTlcBLWYJQWqrGoFWdTDErODNjuzGM4hXFnlZ9ek5ZKXo8kFqr0Z8MbFoz1N2YwNuOSKFcW4vgghxh1MgvpKnxuDVFkIqmR1p4EZXJ5B8DzqM7R0yeNo1VulPCVId0Ugnc+m1L5GAot+/WHjpFE3QKU2QZ64JVwVjWrJ88O6LqBYtkhfiO/5K1amOF3zFIAYBzR8VF587YjR1/OCi18z376yyF+Rr7QhVYPArNBdKMGKnQWfCaYjuZh2G0vWcsbbnoq14Mh+DP3E+re+YfQJFVngpKrC+8WFYd9R3QIDAQAB

NB: det er viktig at det ikke legges inn noen mellomrom eller linjeskift og at selector som benyttes er “nettbutikk”.

Når dette er gjort, send oss en epost så vi kan fullføre oppsettet.