Kundesynkronisering

Fra Fiken til nettbutikk

 • For at kunder skal hentes fra Fiken og inn i nettbutikk må valget “Hent nye kunder/kontakter” være aktivert i Fiken-modulet i nettbutikken.
 • Du kan også velge om det er ønskelig at kontaktene i Fiken skal oppdatere/overskrive eventuelle forskjeller i kundedata som ligger i nettbutikken.
 • Overføring av kunder inn i nettbutikken skjer på intervall, f.eks. hver time

Fra nettbutikk til Fiken

 • Overføring av kunde fra nettbutikken og til Fiken skjer samtidig som ordre/faktura-overføring.
 • Når en ordre skal overføres, søkes det opp om kunden eksisterer i Fiken fra før av, med søk i prioritert rekkefølge:
  • Hvis nettbutikkkunden-id eksisterer i feltet “medlemsnummer” på et kundekort i Fiken, så skal det knyttes opp mot denne kunden. Hvis ikke:
  • Hvis det eksisterer et organisasjonsnummer for nettbutikk-kunden så skal det søkes etter dette i Fiken. Er det en kunde med match, bruk den. Hvis ikke:
  • Hvis det eksisterer en kunde med samme epost i Fiken som i nettbutikken, bruk den kunden.
 • Hvis det finnes matchende kunde så vil det kundekortet oppdateres med data fra kunden/ordren i nettbutikken.
 • Hvis det ikke finnes en matchende kunde, så opprettes den.

Generelt

 • Fordi Fiken bare har “navn” og ikke firma-navn + fornavn + etternavn, så vil navn i Fiken settes etter følgende logikk:
  • Har nettbutikk-kunden firmanavn, bruk det.
  • Hvis ikke bruk fornavn og etternavn.
 • Det er støtte for å hente første kontaktperson fra en kunde i Fiken. Om det er flere, så vil kun første kontaktperson hentes.