Overføring ut fra Tripletex, inn i nettbutikken

Aktivering og oppsett av funksjonen

 1. Gå til nettbutikkens kontrollpanel
 2. Gå til Tripletex > Innstillinger
 3. Scroll ned til du kommer til Produkt-opprettelse i nettbutikken
 4. Velg om du vil at nye produkter skal opprettes og om de skal være aktive eller ikke
 5. Scroll videre ned til Produkt-oppdatering i nettbutikken og velg alle felter du vil nettbutikken skal motta oppdateringer for.

Hva overføres? (Du kan velge selv hvilke som skal være aktiv eller ikke)

 • Produktnummmer/referanse blir alltid overført, da det er dette som er nøkkelen ved overføring mellom systemene. Produkter uten produktnummer/referanse synkes ikke.
 • Produktnavn
 • Lagerantall, med mulighet for å hente en summering fra ett eller flere lager i Logistikk pluss
 • Kort-beskrivelse
 • Innkjøpspris på produkter
 • Innkjøpspris på produktvarianter
 • Pris på produkter
 • Pris på varianter
 • MVA.
 • EAN13 på produkter
 • EAN13 på produktvarianter

Hvordan igangsette en synk