Innhold

Oppdater kontaktinfo

Her endrer du kontaktinfo til butikken.

Bruk følgende koder (med klammer) i tekstsider for å legge til dynamisk innhold fra dette skjemaet. Hvis du gjør dette vil de oppdatere seg automatisk når du gjør endringer her.

{PS_SHOP_NAME}, {PS_SHOP_EMAIL}, {PS_SHOP_ADDR1}, {PS_SHOP_ADDR2}, {PS_SHOP_CODE}, {PS_SHOP_CITY}, {PS_SHOP_PHONE}, {PS_SHOP_FAX}, {PS_SHOP_ORGNR}

Når du har fulgt ut adressen har du noe flere valg som vi skal forklare her:

  • Vis kontaktinfo i footer Som standard er dette valg. hvis du ønsker å ta bort kontakt info i bunn av siden du velger du bort dette.
  • Ekstra tekst over og under footer Dette feltet lar deg legge inn egen tekst over eller under kontakt infoen slik som vist på bilde under.

  • Vis kontaktinfo kontaktskjema Som standard er dette valg. hvis du ønsker å ta bort kontaktinfo på kontakt oss skjemaet i nettbutikken.
  • Ekstra tekst over og under footer Dette feltet lar deg legge inn egen tekst over eller under kontakt infoen på kontakt siden.