Fiken som betalingsløsning

Slik kan du benytte Fiken som betalingsløsning i kassa

  • Du kan nå tilby dine kunder Faktura som betalingsløsning i din nettbutikk.
  • Fiken sender ut fakturaen for deg og oppfører seg på samme måte som om du hadde laget en faktura manuelt i Fiken.
  • Dersom du bruker kid-numre vil faktura automatisk følges opp i Fiken.
  • Når faktura er betalt i Fiken, så meldes status tilbake til nettbutikken og status settes til “Oppgjort i Fiken”. Du får derfor en selvgående faktura-flyt, spesielt om du bruker kidnumre på dine faktura.
  • Du kan legge på fakturagebyr og velge hvor lang forfallstid, og gjøre mange andre valg for dine faktura.