Produktsynkronisering

Produkter synkroniseres på følgende vis:

  • Produkter synkroniseres begge veier
  • Nye produkter opprettes og eksisterende oppdateres
  • Det er valgfrihet om hvilke felter som skal overskrive
  • Med produkt-synk er det lekende lett for en Fiken-kunde som ikke har nettbutikk å få en nettbutikk oppe og gå på kort tid, og motsatt - en KomplettNettbuikk-kunde å få Fiken regnskap. Det betyr også at man bare trenger å oppdatere ett produkt-bibliotek og ett lager.
  • Mer info kommer…