Innhold

6. Banner med tekst

Dette er en banner som vises i bunn av siden. slik som vist på bilde under.

Her kan du endre tekst og bilde etter ønske.

Alt du trenger å endre er innhold dette finner du ved å scrolle til ca. midt på siden. Her legger du inn teksten du ønsker skal vises på bilde. For å endre bilde scroller du ned til bakgrunnsbilde nesten i bunn av siden. Her trykker du på “legg til fil” og velger aktuelt bilde fra datamaskinen din. Husk at bilde bør være minst 2000px bredt hvis det skal ta hele bredden av siden. Høyden kan variere etter ønske, men vi anbefaler 1000px eller større.

Når du har endret tekst og bilde trykker du på lagre for å se endringene dine på nettbutikken.