Overføring ut fra nettbutikken, inn i Tripletex

Aktivering og oppsett av funksjonen

 1. Gå til nettbutikkens kontrollpanel
 2. Gå til Tripletex > Innstillinger
 3. Scroll ned til du kommer til Produkt-eksport til Tripletex
 4. Aktiver Opprett nye produkter: Alle produkter og varianter som har produkt- eller variant-referanse i nettbutikken vil sendes til Tripletex.
 5. Aktiver Oppdater eksisterende produkter: Alle produkter og varianter i nettbutikken som matcher produkt- eller variantreferanse med Tripletex sitt produktnummer oppdaterer produkter i Tripletex.

Hvordan igangsette en synk

 • Husk at opprettelse og/eller oppdatering må aktiveres inne på innstillingene (se punktet ovenfor) før du prøver å igangsette synk.
 • Det er pr. nå ingen automatikk for jevnlig synkronisering av produkter, men det er en planlagt funksjon som kommer etterhvert.
 • Synkronisering gjøres med knapp under Tripletex > Produktsynk.

Hva overføres?

Alle produkter og varianter som har produkt- eller variantreferanse i nettbutikken sendes til Tripletex for opprettelse og/eller oppdatering (velges i innstillinger).

Felter:

 • Navn (Variantprodukter overføres med Produktnavn: Varianttype-variantverdi, f.eks. Unicorngenser: Farge-blå)
 • Produkt-/variantreferanse overføres til Tripletex Produktnummer
 • EAN-nummer
 • Kortbeskrivelse (sammendrag) og langbeskrivelse (Beskrivelse) sammenslått og begrenset til 255 tegn.
 • Utsalgspris
 • Innkjøpspris
 • MVA-type (husk å sette opp sammeknytninger inne i innstillingene i nettbutikken > Tripletex > Innstillinger > MVA )