Innhold

Instagram feed

Første du må gjøre er å knytte din Instagram konto til nettbutikken. Start med å åpne et nytt leser vindu på Instagram.com og logge inn på kontoen du vil dele. Etter at du har gjort dette går du tilbake til kontrollpanelet og trykker på “+” tegn som vist på bilde under.

For å knytte Instagram mot nettbutikken trykker du på som vist på bilde under.

Trykk deretter “tillat” på at du ønsker å dele Instagram kontoen din med nettsiden.

Nå vil du få opp userid og accesstoken fra Instagram. Kopier disse og lim dem inn på riktig plass i kontrollpanelet under Instagram modulet.

Trykk på navnet og “legg til” før du trykker lagre.

Du har nå aktivert Instagram i din nettbutikk.

For å gjøre Instagram synlig på forsiden trykk på “+”

Her velger du følgende for å få det mest brukte oppsett:

  • Vis på her velger du hovedside
  • Hvordan vise media her velger du slider.
  • Hvor mange bilder ønsker du å vise Her velger du antall bilder fra Instagram som skal vises
  • Plass mellom bildene vanlig å sette 10px, men kan justeres etter ønske.
  • Antall kolonner velg hvor mange bilder som skal vises i bredden på hver skjermstørrelse.
  • Tving ikke-kvadratiske bilder Bør være aktivert for at bildene skal få lik størrelse.
  • Resten av feltene er ikke nødvendig å justere

Trykk lagre for å vise Instagram i din nettbutikk

NB!! Viktig at du sier fra til Support. Vi må sette opp en cronjob som laster nye bilder kontunerlig. Hvis dette ikke blir gjort vil Instagram bare vise hvit felter i nettbutikken når du har lagt ut mange nye bilder på Instagram.