Ordresynkronisering

Ordre synkroniseres på følgende vis:

  • Nettbutikkordre overføres på valgt(e) status(er) og opprettes som Faktura i Fiken.
  • Man kan også velge om man ønsker at ordren skal markeres som betalt eller ikke, og evt. hvilken konto det skal føres mot. Dette gjøres per betalingsløsning i nettbutikken.
  • Ordrene er knyttet opp mot rett kunde i Fiken. Om kunden eksisterer, så brukes denne, om ikke opprettes ny. Les mer om kundesynkronisering.
  • Produkter er knyttet opp mot rett produkt i Fiken slik at man får lagerstyring og salgsstatistikk i Fiken. Les mer om produktsynkronisering.
  • Ordre som opprettes i Fiken, sendes ikke inn i nettbutikken, men for at lager skal holdes oppdatert, så kjøres lagersynkronisering jevnlig.

Viktig å vite

  • Fiken-integrasjonen kan oppleve utfordringer på ordre hvor man har en handlekurvrabatt på spesifikt produkt, samtidig som ordren har flere ulike mva-satser.