Adresser

Kundeadresser

Ved å klikke på siden “Adresser” vil du ha tilgang til listen over kundens adresser. Du kan redigere dem ved å bruke “Rediger”-knappen, eller slette dem helt.

Under adressetabellen er knappen “fyll ut nødvendige felter for denne seksjonen”-knappen. Det åpner et skjema der du kan indikere om et databasefelt er nødvendig eller ikke ved å merke av på passende bokser. På denne måten kan du gjøre det slik at felt som “firma” eller “telefonnummer” er obligatorisk når en kunde registrerer en ny adresse på butikken din.

Legge til en ny adresse

Du har muligheten til å opprette nye adresser for en klient selv med “+Legg til ny adresse”-knappen. Du kan også endre adressen direkte inne på en ordre.

  • Kunde e-post Hvis du legger til en adresse for en eksisterende kunde må du identifisere denne kunden ved å bruke hennes e-postadresse. Ellers vil nettbutikken ikke vite hvem du skal tildele denne adressen til.
  • Identifikasjonsnummer. Det nasjonale ID-kortnummeret til denne personen eller et unikt identifikasjonsnummer. Dette feltet er selvfølgelig valgfritt.
  • Adresse alias En kort beskrivelse for å hjelpe kunden med å velge riktig adresse: “Hjem”, “kontor” etc.
  • Firma. Navnet på kundens frima om nødvendig.
  • Mva nummer / org.nr. Momsidentifikasjonsnummeret for kunden \ (eller kundens selskap ).
  • adress Fyll ut adresse, postnummer, stedsnavn og land.
  • Annet Noe tilleggsinformasjon som kan være nyttig for forsendelsen?